else

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Часто вам потрібно виконати один оператор, якщо виконується певна умова, і інший оператор, якщо умова не виконується. Саме для цього призначена команда else. else розширює інструкцію if, щоб виконати інструкцію у випадку, якщо вираз в інструкції if набуває значення false. Наприклад, наступний код виведе на екран значення a більше за b, якщо $a більше за $b, і a НЕ більше за b в іншому випадку:

<?php
if ($a > $b) {
  echo "a is greater than b";
} else {
  echo "a is NOT greater than b";
}
?>

Примітка: "Висяче" else

У випадку вкладених операторів if-else, else завжди асоціюється з найближчим if.

<?php
$a = false;
$b = true;
if ($a)
    if ($b)
        echo "b";
else
    echo "c";
?>