Stringable

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 8)

Інтерфейс Stringable позначає клас як такий, що має метод __toString(). На відміну від більшості інтерфейсів, Stringable неявно присутній у будь-якому класі, в якому визначено магічний метод __toString(), хоча його можна і потрібно оголошувати явно.

Його основне значення полягає у тому, щоб дозволити функціям перевіряти тип об'єднання типу string|Stringable, щоб приймати або рядковий примітив, або об'єкт, який може бути приведений до рядка.

Приклад #1 Базове використання рядків

<?php
class IPv4Address implements Stringable {
  private string $oct1;
  private string $oct2;
  private string $oct3;
  private string $oct4;

  public function __construct(string $oct1, string $oct2, string $oct3, string $oct4) {
    $this->oct1 = $oct1;
    $this->oct2 = $oct2;
    $this->oct3 = $oct3;
    $this->oct4 = $oct4;
  }

  public function __toString(): string {
    return "$this->oct1.$this->oct2.$this->oct3.$this->oct4";
  }
}

function showStuff(string|Stringable $value) {
  // A Stringable will get converted to a string here by calling
  // __toString.
  print $value;
}

$ip = new IPv4Address('123', '234', '42', '9');

showStuff($ip);
?>

Stringable::__toString - отримує рядкове представлення об'єкту