Arithmetic Operators

Оновлено: 09.05.2023

Пам'ятаєте шкільну арифметику? Ці працюють точно так само.

Arithmetic Operators Example Name Result +$a Identity Conversion of $a to int or float as appropriate. -$a Negation Opposite of $a. $a + $b Addition Sum of $a and $b. $a - $b Subtraction Difference of $a and $b. $a * $b Multiplication Product of $a and $b. $a / $b Division Quotient of $a and $b. $a % $b Modulo Remainder of $a divided by $b. $a ** $b Exponentiation Result of raising $a to the $b'th power.

Оператор ділення ("/") повертає значення з плаваючою комою, якщо обидва операнди не є цілими числами (або рядками, які перетворюються на цілі) і числа діляться порівну, у цьому випадку буде повернуто ціле значення. Про цілочисельне ділення дивіться розділ intdiv().

Операнди за модулем перед обробкою перетворюються в тип int. Для отримання модуля з плаваючою комою дивіться fmod().

Результат оператора % по модулю має той самий знак, що і дивіденд - тобто, результат $a % $b буде мати той самий знак, що і $a. Наприклад:

<?php

echo (5 % 3)."\n";      // prints 2
echo (5 % -3)."\n";     // prints 2
echo (-5 % 3)."\n";     // prints -2
echo (-5 % -3)."\n";     // prints -2

?>

Математичні функції