ParseError

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 7, PHP 8)

ParseError генерується, коли виникає помилка при розборі PHP коду, наприклад, при виклику eval().

Зауваження: ParseError розширює CompileError, починаючи з версії PHP 7.3.0. Раніше він розширював Error.