Objects

Оновлено: 09.05.2023

Щоб створити новий об'єкт, використовуйте інструкцію new для створення екземпляра класу:

<?php
class foo
{
  function do_foo()
  {
    echo "Doing foo."; 
  }
}

$bar = new foo;
$bar->do_foo();
?>

Для повного обговорення дивіться розділ Класи та об'єкти.

Якщо об'єкт перетворюється в об'єкт, він не модифікується. Якщо значення будь-якого іншого типу перетворюється на об'єкт, створюється новий екземпляр вбудованого класу stdClass. Якщо значення було нульовим, то новий екземпляр буде пустим. Масив перетворюється в об'єкт з властивостями, названими ключами, і відповідними значеннями. Зверніть увагу, що в цьому випадку до версії PHP 7.2.0 числові ключі були недоступні без ітерації.

<?php
$obj = (object) array('1' => 'foo');
var_dump(isset($obj->{'1'})); // outputs 'bool(true)' as of PHP 7.2.0; 'bool(false)' previously
var_dump(key($obj)); // outputs 'string(1) "1"' as of PHP 7.2.0; 'int(1)' previously
?>

Для будь-якого іншого значення, змінна-член з іменем scalar буде містити це значення.

<?php
$obj = (object) 'ciao';
echo $obj->scalar; // outputs 'ciao'
?>