Class Abstraction

Оновлено: 11.05.2023

У PHP є абстрактні класи та методи. Класи, визначені як абстрактні, не можуть бути екземплярами, і будь-який клас, що містить хоча б один абстрактний метод, також повинен бути абстрактним. Методи, визначені як абстрактні, просто оголошують сигнатуру методу; вони не можуть визначати реалізацію.

При успадкуванні від абстрактного класу всі методи, позначені як абстрактні в оголошенні батьківського класу, повинні бути визначені в дочірньому класі і відповідати звичайним правилам сумісності успадкування та сигнатур.

Приклад #1 Приклад абстрактного класу

<?php
abstract class AbstractClass
{
  // Force Extending class to define this method
  abstract protected function getValue();
  abstract protected function prefixValue($prefix);

  // Common method
  public function printOut() {
    print $this->getValue() . "\n";
  }
}

class ConcreteClass1 extends AbstractClass
{
  protected function getValue() {
    return "ConcreteClass1";
  }

  public function prefixValue($prefix) {
    return "{$prefix}ConcreteClass1";
  }
}

class ConcreteClass2 extends AbstractClass
{
  public function getValue() {
    return "ConcreteClass2";
  }

  public function prefixValue($prefix) {
    return "{$prefix}ConcreteClass2";
  }
}

$class1 = new ConcreteClass1;
$class1->printOut();
echo $class1->prefixValue('FOO_') ."\n";

$class2 = new ConcreteClass2;
$class2->printOut();
echo $class2->prefixValue('FOO_') ."\n";
?>

Приклад #2 Приклад абстрактного класу

<?php
abstract class AbstractClass
{
  // Our abstract method only needs to define the required arguments
  abstract protected function prefixName($name);

}

class ConcreteClass extends AbstractClass
{

  // Our child class may define optional arguments not in the parent's signature
  public function prefixName($name, $separator = ".") {
    if ($name == "Pacman") {
      $prefix = "Mr";
    } elseif ($name == "Pacwoman") {
      $prefix = "Mrs";
    } else {
      $prefix = "";
    }
    return "{$prefix}{$separator} {$name}";
  }
}

$class = new ConcreteClass;
echo $class->prefixName("Pacman"), "\n";
echo $class->prefixName("Pacwoman"), "\n";
?>