Booleans

Оновлено: 11.05.2023

Тип bool має лише два значення і використовується для вираження значення істинності. Він може бути як істинним, так і хибним.

Щоб вказати літерал bool, використовуйте константи true або false. Обидві константи не залежать від регістру.

<?php
$foo = True; // assign the value TRUE to $foo
?>

Як правило, результат оператора, що повертає значення типу bool, передається в керуючу структуру.

<?php
// == is an operator which tests
// equality and returns a boolean
if ($action == "show_version") {
  echo "The version is 1.23";
}

// this is not necessary...
if ($show_separators == TRUE) {
  echo "<hr>\n";
}

// ...because this can be used with exactly the same meaning:
if ($show_separators) {
  echo "<hr>\n";
}
?>

Щоб явно перетворити значення до типу bool, використовуйте приведення (bool). Зазвичай у цьому немає необхідності, оскільки коли значення використовується у логічному контексті, воно автоматично інтерпретується як значення типу bool. Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці Жонглювання типами.

При перетворенні в bool наступні значення вважаються хибними:

 • саме булеве значення false
 • ціле число 0 (нуль)
 • числа з плаваючою точкою 0.0 та -0.0 (нуль)
 • пустий рядок "" та рядок "0"
 • масив з нульовими елементами
 • одиничний тип NULL (в тому числі змінні, що не встановлюються)

Внутрішні об'єкти, які перевантажують свою поведінку приведення до bool. Наприклад: SimpleXML-об'єкти, створені з порожніх елементів без атрибутів.

Всі інші значення вважаються істинними (включаючи ресурс і NAN).

-1 вважається істинним, як і будь-яке інше ненульове (від'ємне чи додатне) число!

<?php
var_dump((bool) "");    // bool(false)
var_dump((bool) "0");    // bool(false)
var_dump((bool) 1);     // bool(true)
var_dump((bool) -2);    // bool(true)
var_dump((bool) "foo");   // bool(true)
var_dump((bool) 2.3e5);   // bool(true)
var_dump((bool) array(12)); // bool(true)
var_dump((bool) array());  // bool(false)
var_dump((bool) "false");  // bool(true)
?>