$_GET

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_GET - HTTP GET-змінні

Асоціативний масив змінних, переданих поточному скрипту через параметри URL (так званий рядок запиту). Зверніть увагу, що масив заповнюється не тільки для GET-запитів, але й для всіх запитів з рядком запиту.

Приклад #1 $_GET приклад

<?php
echo 'Hello ' . htmlspecialchars($_GET["name"]) . '!';
?>

Припустимо, що користувач ввів http://example.com/?name=Hannes

У наведеному вище прикладі буде виведено щось подібне до

Зауважте:

Це "суперглобальна" або автоматична глобальна змінна. Це просто означає, що вона доступна у всіх областях видимості скрипта. Немає необхідності робити глобальну $змінну, щоб отримати доступ до неї у функціях або методах.

Зауважте:

GET-змінні передаються через urldecode().

Робота з зовнішніми змінними Розширення фільтра