Literal types

Оновлено: 11.05.2023

Літеральні типи - це типи, які перевіряють не тільки тип значення, але й саме значення. PHP підтримує два літеральні типи: false, починаючи з версії PHP 8.0.0, і true, починаючи з версії PHP 8.2.0.

До версії PHP 8.2.0 тип false можна було використовувати лише як частину об'єднаного типу.

Зауваження: Неможливо визначити користувацькі літеральні типи. Подумайте про використання зчислень замість цього.