SensitiveParameter

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 8 >= 8.2.0)

Цей атрибут використовується для позначення параметра, який є чутливим і його значення має бути відредаговано, якщо він присутній у трасуванні стека.

<?php

function defaultBehavior(
  string $secret,
  string $normal
) {
  throw new Exception('Error!');
}

function sensitiveParametersWithAttribute(
  #[\SensitiveParameter]
  string $secret,
  string $normal
) {
  throw new Exception('Error!');
}

try {
  defaultBehavior('password', 'normal');
} catch (Exception $e) {
  echo $e, PHP_EOL, PHP_EOL;
}

try {
  sensitiveParametersWithAttribute('password', 'normal');
} catch (Exception $e) {
  echo $e, PHP_EOL, PHP_EOL;
}

?>