Mixed

Оновлено: 09.05.2023

Змішаний тип приймає будь-які значення. Він еквівалентний об'єднанню типів object|resource|array|string|float|int|bool|null. Доступний починаючи з версії PHP 8.0.0.

Змішаний тип, якщо говорити мовою теорії типів, є найвищим типом. Це означає, що кожен інший тип є його підтипом.