Serializable

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

Інтерфейс для кастомізованої серіалізації.

Класи, які реалізують цей інтерфейс, більше не підтримують __sleep() та __wakeup(). Метод serialize викликається щоразу, коли екземпляр потрібно серіалізувати. Це не призводить до виклику __destruct() або будь-якого іншого побічного ефекту, якщо це не запрограмовано всередині методу. Коли дані розсеріалізовано, клас відомий і відповідний метод unserialize() викликається як конструктор замість виклику __construct(). Якщо вам потрібно виконати стандартний конструктор, ви можете зробити це у методі.

Починаючи з версії PHP 8.1.0, клас, який реалізує Serializable без виклику функцій __serialize() та __unserialize(), буде видавати попередження про застарілість.

Приклад #1 Базове використання

<?php
class obj implements Serializable {
  private $data;
  public function __construct() {
    $this->data = "My private data";
  }
  public function serialize() {
    return serialize($this->data);
  }
  public function unserialize($data) {
    $this->data = unserialize($data);
  }
  public function getData() {
    return $this->data;
  }
}

$obj = new obj;
$ser = serialize($obj);

var_dump($ser);

$newobj = unserialize($ser);

var_dump($newobj->getData());
?>

Serializable::serialize - Рядкове представлення об'єкту Serializable::unserialize - Конструює об'єкт