if

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Конструкція if є однією з найважливіших функцій багатьох мов, включаючи PHP. Вона дозволяє умовно виконувати фрагменти коду. У PHP структура if подібна до структури if у мові C:

Як описано в розділі про вирази, вираз обчислюється до його булевого значення. Якщо вираз має значення true, PHP виконає оператор, а якщо false - проігнорує його. Більш детальну інформацію про те, які значення набувають значення false, можна знайти в розділі "Перетворення в булеві".

У наступному прикладі буде виведено, що a більше за b, якщо $a більше за $b:

<?php
if ($a > $b)
  echo "a is bigger than b";
?>

Часто вам потрібно мати більше одного оператора, який буде виконуватися умовно. Звичайно, немає необхідності обгортати кожен оператор інструкцією if. Замість цього ви можете об'єднати декілька операторів у групу операторів. Наприклад, цей код виведе на екран значення a більше за b, якщо $a більше за $b, а потім присвоїть значення $a значенню $b:

<?php
if ($a > $b) {
  echo "a is bigger than b";
  $b = $a;
}
?>

Оператори if можуть бути нескінченно вкладені в інші оператори if, що надає вам повну гнучкість для умовного виконання різних частин вашої програми.