$_ENV

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_ENV - Змінні середовища

Асоціативний масив змінних, переданий поточному скрипту через метод оточення.

Ці змінні імпортуються до глобального простору імен PHP з середовища, у якому запущено синтаксичний аналізатор PHP. Багато з них надаються оболонкою, під якою запущено PHP, а на різних системах, ймовірно, використовуються різні типи оболонок, тому остаточний список неможливо скласти. Будь ласка, зверніться до документації до вашої оболонки для отримання списку визначених змінних оточення.

Інші змінні оточення включають CGI-змінні, які розміщуються там незалежно від того, чи працює PHP як серверний модуль або CGI-процесор.

Приклад #1 Приклад $_ENV

<?php
echo 'My username is ' .$_ENV["USER"] . '!';
?>

Припустимо, що "bjori" виконує цей скрипт

У наведеному вище прикладі буде виведено щось подібне до

Зауважте:

Це "суперглобальна" або автоматична глобальна змінна. Це просто означає, що вона доступна у всіх областях видимості скрипта. Немає необхідності робити глобальну $змінну, щоб отримати доступ до неї у функціях або методах.