Enumeration static methods

Оновлено: 09.05.2023

Зчислення також можуть мати статичні методи. Статичні методи у самому зчисленні використовуються переважно для альтернативних конструкторів. Наприклад

<?php
enum Size
{
  case Small;
  case Medium;
  case Large;

  public static function fromLength(int $cm): static
  {
    return match(true) {
      $cm < 50 => static::Small,
      $cm < 100 => static::Medium,
      default => static::Large,
    };
  }
}
?>

Статичні методи можуть бути загальнодоступними, приватними або захищеними, хоча на практиці приватні та захищені є еквівалентними, оскільки успадкування не дозволяється.