Extending Exceptions

Оновлено: 11.05.2023

Користувацький клас винятків може бути визначений шляхом розширення вбудованого класу винятків. Члени та властивості, наведені нижче, показують, що є доступним у дочірньому класі, який є похідним від вбудованого класу Exception.

Приклад #1 Вбудований клас виключення

<?php
class Exception implements Throwable
{
  protected $message = 'Unknown exception';  // exception message
  private  $string;             // __toString cache
  protected $code = 0;            // user defined exception code
  protected $file;              // source filename of exception
  protected $line;              // source line of exception
  private  $trace;              // backtrace
  private  $previous;            // previous exception if nested exception

  public function __construct($message = '', $code = 0, Throwable $previous = null);

  final private function __clone();      // Inhibits cloning of exceptions.

  final public function getMessage();    // message of exception
  final public function getCode();      // code of exception
  final public function getFile();      // source filename
  final public function getLine();      // source line
  final public function getTrace();     // an array of the backtrace()
  final public function getPrevious();    // previous exception
  final public function getTraceAsString(); // formatted string of trace

  // Overrideable
  public function __toString();        // formatted string for display
}
?>

Якщо клас розширює вбудований клас Exception і перевизначає конструктор, настійно рекомендується також викликати parent::__construct(), щоб переконатися, що всі доступні дані були належним чином присвоєні. Метод __toString() може бути перевизначений для забезпечення спеціального виводу, коли об'єкт представлено у вигляді рядка.

Зауважте:

Винятки не можна клонувати. Спроба клонування виключення призведе до фатальної помилки E_ERROR.

Приклад #2 Розширення класу Exception

<?php
/**
 * Define a custom exception class
 */
class MyException extends Exception
{
  // Redefine the exception so message isn't optional
  public function __construct($message, $code = 0, Throwable $previous = null) {
    // some code

    // make sure everything is assigned properly
    parent::__construct($message, $code, $previous);
  }

  // custom string representation of object
  public function __toString() {
    return __CLASS__ . ": [{$this->code}]: {$this->message}\n";
  }

  public function customFunction() {
    echo "A custom function for this type of exception\n";
  }
}


/**
 * Create a class to test the exception
 */
class TestException
{
  public $var;

  const THROW_NONE  = 0;
  const THROW_CUSTOM = 1;
  const THROW_DEFAULT = 2;

  function __construct($avalue = self::THROW_NONE) {

    switch ($avalue) {
      case self::THROW_CUSTOM:
        // throw custom exception
        throw new MyException('1 is an invalid parameter', 5);
        break;

      case self::THROW_DEFAULT:
        // throw default one.
        throw new Exception('2 is not allowed as a parameter', 6);
        break;

      default:
        // No exception, object will be created.
        $this->var = $avalue;
        break;
    }
  }
}


// Example 1
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (MyException $e) {   // Will be caught
  echo "Caught my exception\n", $e;
  $e->customFunction();
} catch (Exception $e) {    // Skipped
  echo "Caught Default Exception\n", $e;
}

// Continue execution
var_dump($o); // Null
echo "\n\n";


// Example 2
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_DEFAULT);
} catch (MyException $e) {   // Doesn't match this type
  echo "Caught my exception\n", $e;
  $e->customFunction();
} catch (Exception $e) {    // Will be caught
  echo "Caught Default Exception\n", $e;
}

// Continue execution
var_dump($o); // Null
echo "\n\n";


// Example 3
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (Exception $e) {    // Will be caught
  echo "Default Exception caught\n", $e;
}

// Continue execution
var_dump($o); // Null
echo "\n\n";


// Example 4
try {
  $o = new TestException();
} catch (Exception $e) {    // Skipped, no exception
  echo "Default Exception caught\n", $e;
}

// Continue execution
var_dump($o); // TestException
echo "\n\n";
?>