$_POST

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_POST - HTTP POST-змінні

Асоціативний масив змінних, що передається поточному скрипту методом HTTP POST, якщо в якості HTTP Content-Type в запиті використовується application/x-www-form-urlencoded або multipart/form-data.

Приклад #1 Приклад $_POST

<?php
echo 'Hello ' . htmlspecialchars($_POST["name"]) . '!';
?>

Припустимо, що користувач POSTed name=Hannes

У наведеному вище прикладі буде виведено щось подібне до

Зауважте:

Це "суперглобальна" або автоматична глобальна змінна. Це просто означає, що вона доступна у всіх областях видимості скрипта. Немає необхідності робити глобальну $змінну, щоб отримати доступ до неї у функціях або методах.