Magic constants

Оновлено: 11.05.2023

Існує дев'ять магічних констант, які змінюються залежно від того, де вони використовуються. Наприклад, значення __LINE__ залежить від рядка, в якому вона використовується у вашому скрипті. Всі ці "магічні" константи визначаються під час компіляції, на відміну від звичайних констант, які визначаються під час виконання. Ці спеціальні константи не залежать від регістру і виглядають наступним чином:

PHP's magic constants Name Description __LINE__ The current line number of the file. __FILE__ The full path and filename of the file with symlinks resolved. If used inside an include, the name of the included file is returned. __DIR__ The directory of the file. If used inside an include, the directory of the included file is returned. This is equivalent to dirname(__FILE__). This directory name does not have a trailing slash unless it is the root directory. __FUNCTION__ The function name, or {closure} for anonymous functions. __CLASS__ The class name. The class name includes the namespace it was declared in (e.g. Foo\Bar). When used in a trait method, __CLASS__ is the name of the class the trait is used in. __TRAIT__ The trait name. The trait name includes the namespace it was declared in (e.g. Foo\Bar). __METHOD__ The class method name. __NAMESPACE__ The name of the current namespace. ClassName::class The fully qualified class name.