Comparing generators with Iterator objects

Оновлено: 11.05.2023

Основною перевагою генераторів є їхня простота. Потрібно написати набагато менше шаблонного коду порівняно з реалізацією класу ітератора, і код, як правило, набагато більш читабельний. Наприклад, наведені нижче функція і клас еквівалентні:

<?php
function getLinesFromFile($fileName) {
  if (!$fileHandle = fopen($fileName, 'r')) {
    return;
  }

  while (false !== $line = fgets($fileHandle)) {
    yield $line;
  }

  fclose($fileHandle);
}

// versus...

class LineIterator implements Iterator {
  protected $fileHandle;

  protected $line;
  protected $i;

  public function __construct($fileName) {
    if (!$this->fileHandle = fopen($fileName, 'r')) {
      throw new RuntimeException('Couldn\'t open file "' . $fileName . '"');
    }
  }

  public function rewind() {
    fseek($this->fileHandle, 0);
    $this->line = fgets($this->fileHandle);
    $this->i = 0;
  }

  public function valid() {
    return false !== $this->line;
  }

  public function current() {
    return $this->line;
  }

  public function key() {
    return $this->i;
  }

  public function next() {
    if (false !== $this->line) {
      $this->line = fgets($this->fileHandle);
      $this->i++;
    }
  }

  public function __destruct() {
    fclose($this->fileHandle);
  }
}
?>

Однак ця гнучкість має свою ціну: генератори - це ітератори, що працюють лише в прямому напрямку, і їх не можна відмотати назад після початку ітерації. Це також означає, що один і той самий генератор не можна використовувати декілька разів: генератор потрібно буде перебудовувати, викликаючи функцію generator знову.