Relative class types

Оновлено: 09.05.2023

Ці оголошення типів можуть бути використані тільки всередині класів.

Значення має бути екземпляром того ж класу, що і клас, в якому використовується оголошення типу.

Значення має бути екземпляром батьківського класу, в якому використовується оголошення типу.

static - це тип з можливістю повернення, який вимагає, щоб значення, яке повертається, було екземпляром того ж класу, що і клас, в якому викликається метод. Доступний починаючи з версії PHP 8.0.0.